0225 3 964 888

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ECO BRICK

Sự lựa chọn bền vững cho tương lai

Số 57 Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng | 0359 023 023 | ecobrickcompany@gmail.com
  • Nền trang con

ECO BRICK đầu tư hệ thống 02 dây chuyền sản xuất gạch không nung của Poyatos (Tây Ban Nha) hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay đem lại chất lượng sản phẩm tốt.

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ECO BRICK